yes, therapy helps!
Jenis-jenis hipotesis dalam penyelidikan saintifik (dan contoh)

Jenis-jenis hipotesis dalam penyelidikan saintifik (dan contoh)

Mac 13, 2023

Terdapat pelbagai jenis hipotesis dalam penyelidikan saintifik . Dari hipotesis null, umum atau teoritis, kepada hipotesis alternatif, atau kerja pelengkap.

  • Artikel berkaitan: "15 jenis penyelidikan (dan ciri-ciri mereka)"

Apakah hipotesis?

Tetapi, Apa sebenarnya hipotesis dan apakah itu? Hipotesis menyatakan ciri-ciri dan hasil yang mungkin wujud antara pemboleh ubah tertentu yang akan dikaji.

Melalui kaedah saintifik, seorang penyelidik harus cuba mengesahkan kesahihan hipotesis awal (atau utama )nya. Itulah yang biasanya dipanggil hipotesis kerja. Pada masa yang lain, penyelidik mempunyai beberapa hipotesis pelengkap atau alternatif dalam fikiran.


Sekiranya kita mengkaji hipotesis dan alternatif kerja ini, kita dapati tiga subtipe: hipotesis yang berasaskan, bersebab dan bersekutu. Hipotesis umum atau teoritis berfungsi untuk membentuk hubungan (negatif atau positif) di antara pembolehubah, sementara hipotesis dan alternatif kerja adalah mereka yang mengukur hubungan ini dengan berkesan.

Di sisi lain, hipotesis nol mencerminkan fakta bahawa tidak ada hubungan yang ketara antara pembolehubah yang dikaji. Dalam kes di mana ia tidak dapat disahkan bahawa hipotesis kerja dan hipotesis alternatif adalah sah, hipotesis nol diterima sebagai betul.

Walaupun yang disebutkan di atas dianggap sebagai jenis hipotesis yang paling biasa, terdapat juga hipotesis relatif dan bersyarat. Dalam artikel ini kita akan menemui semua jenis hipotesis, dan bagaimana ia digunakan dalam penyiasatan saintifik.


Apakah hipotesis?

Apa-apa kajian saintifik mesti dimulakan dengan mengambil kira satu atau lebih hipotesis yang dimaksudkan untuk mengesahkan atau membantah.

Hipotesis tidak lebih dari satu tekaan yang boleh disahkan, atau tidak, oleh kajian saintifik. Dalam erti kata lain, hipotesis adalah cara saintis untuk menimbulkan masalah, mewujudkan kemungkinan hubungan antara pembolehubah.

Jenis-jenis hipotesis yang digunakan dalam kajian saintifik

Terdapat beberapa kriteria yang boleh diikuti apabila mengelaskan jenis hipotesis yang digunakan dalam sains. Kita akan tahu mereka di bawah.

1. Hipotesis Null

Hipotesis nol merujuk kepada bahawa tiada hubungan antara pembolehubah yang menjadi subjek penyelidikan . Ia juga dipanggil "hipotesis tiada hubungan", tetapi ia tidak sepatutnya dikelirukan dengan hubungan negatif atau songsang. Ringkasnya, pembolehubah yang dikaji seolah-olah tidak mengikuti corak konkrit.


Hipotesis nol diterima jika kajian saintifik menghasilkan hipotesis kerja dan alternatif yang tidak diperhatikan.

Contoh

"Tiada hubungan antara orientasi seksual lelaki dan kuasa beli mereka."

2. Hipotesis umum atau teoritis

Hipotesis am atau teoretis adalah yang ditakrif oleh para saintis sebelum kajian dan secara konseptual , tanpa mengira pembolehubah. Secara umum, hipotesis teoretis dilahirkan dari proses generalisasi melalui pemerhatian awal mengenai fenomena yang ingin mereka pelajari.

Contoh

"Semakin tinggi tahap pengajian, semakin tinggi gaji". Terdapat beberapa subtipe dalam hipotesis teoritis. Contohnya hipotesis, misalnya, menyatakan bahawa terdapat perbezaan antara dua pembolehubah, tetapi mereka tidak mengukur intensiti atau magnitud mereka. Contoh: "Di fakulti Psikologi terdapat lebih banyak pelajar daripada pelajar".

3. Hipotesis kerja

Hipotesis kerja adalah yang digunakan untuk menunjukkan hubungan konkrit antara pembolehubah melalui kajian saintifik. Hipotesis ini diverifikasi atau disangkal melalui kaedah saintifik, oleh itu kadangkala mereka juga dikenali sebagai "hipotesis operasi". Pada umumnya, hipotesis kerja timbul daripada potongan: berdasarkan prinsip umum tertentu, penyelidik menganggap ciri-ciri tertentu dari kes tertentu. Hipotesis kerja mempunyai beberapa subtipe: bersekutu, sifat dan kausal.

3.1. Persatuan

Hipotesis bersekutu menentukan hubungan antara dua pembolehubah. Dalam kes ini, jika kita mengetahui nilai pembolehubah pertama, kita boleh meramal nilai pembolehubah kedua.

Contoh

"Terdapat dua kali lebih banyak pelajar yang mendaftar pada tahun pertama sekolah menengah berbanding pada tahun kedua sekolah menengah."

3.2. Boleh di atribut

Hipotesis yang bersifat sifat adalah yang digunakan untuk menerangkan peristiwa yang berlaku di antara pembolehubah. Ia digunakan untuk menerangkan dan menggambarkan fenomena sebenar dan boleh diukur.Hipotesis jenis ini mengandungi hanya satu pembolehubah.

Contoh

"Majoriti orang kehilangan tempat tinggal adalah antara 50 dan 64 tahun."

3.3. Sebab

Hipotesis kausal membuktikan hubungan antara dua pembolehubah. Apabila salah satu daripada dua pembolehubah bertambah atau berkurang, yang satu lagi meningkat atau berkurangan. Oleh itu, hipotesis kausal mewujudkan hubungan sebab-akibat antara pembolehubah yang dikaji. Untuk mengenal pasti hipotesis kausal, hubungan kausal, atau hubungan statistik (atau probabilistik) mesti diwujudkan. Ia juga mungkin untuk mengesahkan hubungan ini melalui penolakan penjelasan alternatif. Hipotesis ini mengikuti premis: "Jika X, maka Y".

Contoh

"Jika seorang pemain melatih lebih banyak jam setiap hari, peratusannya dalam lonjakan meningkat sebanyak 10%."

4. Hipotesis alternatif

Hipotesis alternatif cuba memberikan jawapan kepada soalan yang sama seperti hipotesis kerja . Walau bagaimanapun, dan seperti yang dapat disimpulkan oleh denominasi, hipotesis alternatif menerangkan hubungan dan penjelasan yang berlainan. Dengan cara ini adalah mungkin untuk menyiasat hipotesis yang berlainan semasa kajian ilmiah yang sama. Hipotesis jenis ini juga boleh dibahagikan kepada sifat, bersekutu dan kausal.

Lebih banyak jenis hipotesis yang digunakan dalam sains

Terdapat jenis lain hipotesis yang tidak begitu umum, tetapi ia juga digunakan dalam pelbagai jenis penyiasatan. Mereka adalah yang berikut.

5. Hipotesis relatif

Hipotesis relatif memberikan bukti pengaruh dua atau lebih pembolehubah pada pembolehubah yang lain.

Contoh

"Kesan penurunan KDNK per kapita pada bilangan orang yang mempunyai pelan pencen swasta adalah kurang daripada kesan penurunan perbelanjaan awam terhadap kadar kekurangan zat makanan kanak-kanak."

  • Pembolehubah 1: penurunan dalam KDNK
  • Variabel 2: penurunan perbelanjaan awam
  • Pemboleh ubah bergantung: bilangan orang yang mempunyai pelan pencen swasta

6. Hipotesis bersyarat

Hipotesis bersyarat berfungsi untuk menunjukkan bahawa satu pemboleh ubah bergantung pada nilai dua orang lain . Ini adalah sejenis hipotesis yang hampir sama dengan yang menyebabkan, tetapi dalam kes ini terdapat dua pembolehubah "sebab" dan hanya satu "pembolehubah" berubah.

Contoh

"Jika pemain menerima kad kuning dan juga diberi amaran oleh pengadil keempat, dia mesti dikecualikan daripada permainan selama 5 minit."

  • Punca 1: terima kad kuning
  • Punca 2: diperingatkan
  • Kesan: dikecualikan daripada permainan selama 5 minit. Seperti yang dapat kita lihat, untuk "kesan" pembolehubah berlaku, ia bukan sahaja perlu untuk memenuhi salah satu daripada dua pembolehubah "sebab", tetapi kedua-duanya.

Kelas hipotesis lain

Jenis-jenis hipotesis yang telah kami jelaskan adalah yang paling biasa digunakan dalam penyelidikan saintifik dan akademik. Walau bagaimanapun, mereka juga boleh dikelaskan berdasarkan parameter lain.

7. hipotesis Probabilistik

Hipotesis jenis ini menunjukkan bahawa terdapat kemungkinan hubungan antara dua pembolehubah . Iaitu, perhubungan dipenuhi dalam kebanyakan kes yang dikaji.

Contoh

"Jika pelajar tidak menghabiskan 10 jam sehari, mungkin tidak akan lulus kursus."

8. Hipotesis Deterministik

Hipotesis Deterministik menunjukkan hubungan antara pembolehubah yang sentiasa dipenuhi tanpa pengecualian

Contoh

"Jika seorang pemain tidak memakai sepatu taco, dia tidak boleh bermain permainan."

Rujukan bibliografi:

  • Hernández, R., Fernández, C., dan Baptista, M.P. (2010) Kaedah Penyelidikan (5th Ed.). Mexico: Pendidikan Bukit McGraw
  • Salkind, N.J. (1999). Kaedah Penyelidikan. Mexico: Dewan Prentice.
  • Santisteban, C. dan Alvarado, J.M. (2001). Model psikometrik. Madrid: UNED

Ainan Tasneem Mengajar Penyiasatan Saintifik (Sains Tingkatan 4) (Mac 2023).


Artikel Yang Berkaitan