yes, therapy helps!
Apakah penilaian psikologi?

Apakah penilaian psikologi?

Mac 22, 2023

Proses penilaian psikologi Ia adalah salah satu komponen terpenting dalam campur tangan dalam bidang psikologi. Terima kasih kepada ini bahawa adalah mungkin untuk mencadangkan langkah-langkah berkesan untuk menangani masalah tertentu dari yang diperhatikan.

Dalam artikel ini kita akan melihat bagaimana ia ditakrifkan dan apakah penilaian psikologi dan diagnosis yang membawa .

  • Artikel berkaitan: "Jenis terapi psikologi"

Kelahiran idea penilaian psikologi

Masa bersejarah di mana peningkatan terbesar dan perkembangan saintifik terhadap keunikan psikologi manusia berlaku terutamanya pada abad kesembilan belas dan kedua puluh (walaupun jumlah kajian dan penyelidikan terdahulu yang diandaikan).


Dengan ini dan dari perkembangan disiplin pengetahuan tertentu seperti statistik, pedagogi, psikologi eksperimen antara lain, ia adalah mungkin untuk menubuhkan beberapa perkiraan pertama kepada konsep diagnosis .

Seperti kebanyakan aspek yang berkaitan dengan bidang psikologi, definisi fenomena ini telah direformulasikan dari sumbangan baru yang penulis mencadangkan sepanjang sejarah.

Dalam perspektif paling kontemporari terdapat tiga arus teori yang telah digunakan untuk menjelaskan jenis pemboleh ubah yang perlu didiagnosis : ahli alam sekitar (penekanan pada faktor-faktor keadaan sebagai penentu tingkah laku), interaksiis (kaitan interaksi antara subjek dan persekitaran) dan kognitivist (gaya kognitif sebagai asas tingkah laku).


Diagnosis psikologi dan komponennya

Penemuan tiga arus psikologi yang disebutkan telah membenarkan definisi yang lebih mendalam dan lengkap tentang apa yang diandaikan oleh proses diagnostik. Memandangkan makna umum, diagnosisnya melibatkan analisis data yang dikumpulkan untuk menilai (atau mengetahui) aspek-aspek tertentu yang berbeza .

Memohon pencirian ini ke bidang psikologi, objek kajian adalah penerangan tentang kesamaan kognitif, emosi dan tingkah laku sesuatu subjek tertentu. Oleh itu, nampaknya relevan untuk tujuan ini bagaimana individu ini berkaitan dengan konteks interaksi biasa mereka .

Di samping itu, diandaikan bahawa diagnosis mempunyai tujuan utama intervensi (sebagai objektif yang paling kerap, walaupun tidak unik) dan ia dibataskan pada setiap masa dalam bidang saintifik-teknikal . Prosesnya melibatkan kombinasi kaedah kerja yang berbeza.


Tiga elemen diagnosis dalam psikologi

Diagnosis Ia mempunyai tiga elemen utama: subjek yang mana prosesnya jatuh, objek yang menetapkan apa kandungan berdasarkan diagnosis dan tujuan yang sama, yang memotivasi penerapan intervensi konkrit di mana penyebab atau faktor yang memperlihatkan pemerhatian yang terdedah dalam diagnosis dicerminkan.

Di samping itu, campur tangan yang dicadangkan ia boleh melayakkan diri (tempat yang diduduki oleh subjek berkenaan dengan kumpulan rujukan), pengubah suai (apa sebab yang berpengaruh mesti diubahsuai), pencegahan (pelaksanaan alternatif untuk mengelakkan situasi masa depan tertentu) atau penstrukturan semula (penyusunan semula faktor berpengaruh untuk tujuan pencegahan).

Fasa proses umum diagnosis psikologi

Pelbagai adalah sumbangan yang dibuat oleh pengarang pakar dalam perkara mengenai bilangan dan jenis prosedur yang harus mematuhi proses diagnostik. Walau bagaimanapun, nampaknya, Terdapat konsensus tertentu termasuk empat fasa utama , masing-masing mempunyai tahap yang berbeza, lebih konkrit.

1. Perancangan

Dalam fasa perancangan, carian maklumat awal Mengenai subjek dan persekitarannya, analisis yang menyokong andaian awal (bergantung kepada watak-watak kwalifikatif, pencegahan atau penyusunan semula yang diberikan oleh diagnosis) dan, akhirnya, konfigurasi perkembangan diagnostik di mana pembolehubah analisis awal yang dicadangkan ditubuhkan.

2. Pembangunan

Tahap kedua adalah dalam proses pembangunan, di mana rangka kerja teori dipisahkan di mana untuk memberi sumbangan yang memudahkan kajian unit analisis, semudah mungkin dan membentangkan kapasiti ramalan mencukupi pada hasil pemerhatian masa depan.

3. Pengesahan hipotesis

Selanjutnya, langkah ketiga ialah pengesahan hipotesis teori awalnya dicadangkan mengenai apa yang terdapat dalam pemerhatian yang dibuat semasa penilaian.

4. Menulis laporan

Akhirnya, laporan keputusan harus disediakan di mana data berkaitan evaluator dan yang dinilai telah dimasukkan, yang merujuk kepada semua prosedur yang digunakan semasa proses, penemuan dan penilaian mereka dan, akhirnya, garis panduan yang berkaitan yang akan membimbing proses campur tangan berikutnya.

Laporan itu harus disesuaikan dengan penerima dari segi bentuk dan jenis bahasa yang digunakan, serta nada dan ungkapan yang digunakan di dalamnya, supaya dia memahaminya.

Ciri-ciri Laporan Psikologi

Laporan psikologi adalah dokumen yang mencerminkan hasil yang diperoleh dari analisis dan kontras hipotesis yang mula-mula dinaikkan, yang telah memotivasi penilaian subjek yang dipersoalkan.

Instrumen ini mempunyai watak objektif, sedemikian rupa sehingga komunikasi data yang ditemui kepada penerima adalah difasilitasi .

Secara umumnya, laporan harus memasukkan data pengenalpastian penilai dan orang yang dinilai, objektif yang memotivasi laporan tersebut, pengumpulan teknik pengumpulan maklumat, prosedur yang digunakan, hasil yang diperoleh, kesimpulan dan penilaian terakhir pemeriksa dan garis panduan untuk diamalkan sebagai campur tangan.

Juga, e Format dan gaya laporan psikologi dapat dibezakan menurut kriteria yang diambil sebagai asas untuk penjelasannya: teori (mengikut arahan model teoretikal konkrit), teknikal (menganjurkan keputusan dari ujian dan teknik yang digunakan) dan berdasarkan masalah (permintaan atau sebab untuk tanda rundingan struktur tertentu dalam laporan tersebut).

Sebaliknya, laporan psikologi Ia mempunyai kesahihan undang-undang dan dianggap sebagai dokumen saintifik (penemuan boleh ditiru) dan berguna (ia termasuk orientasi akhir campur tangan psikologi).

Pendekatan tingkah laku atau fungsi dalam penilaian psikologi

Terdapat beberapa jenis pendekatan yang boleh diambil untuk membimbing proses penilaian psikologi seseorang:

  • Pendekatan tradisional (atau model atribut): menumpukan pada menganalisis ciri keperibadian sebagai unit pembelajaran asas.
  • Pendekatan operasi atau evolusi: model yang membela satu set tahap evolusi dalam perkembangan psikologi subjek.
  • Pendekatan kognitif : menumpukan pada kajian kognisi orang itu sebagai paksi utama.
  • Pendekatan Psychoeducational atau preskriptif: lebih ditujukan kepada bidang pembelajaran sekolah dan analisis keupayaan intelektual pelajar.
  • Pendekatan tingkah laku atau berfungsi: berorientasikan kepada penilaian hubungan antara pembolehubah dalaman dan luaran subjek sebagai penentu tingkah laku mereka sendiri.

Dari segi psikologi (atau perilaku kognitif) yang paling tingkah laku pendekatan berfungsi Ia biasanya pendekatan yang digunakan semasa proses diagnostik rujukan . Model ini membolehkan kajian dan analisa yang lebih lengkap mengenai pemboleh ubah pemboleh ubah dalam proses penilaian kerana ia mempertahankan premis bahawa tingkah laku itu perlu dipertimbangkan dengan mempertimbangkan kepelbagaian faktor-faktor yang berpengaruh, baik dalaman dan luaran.

Oleh itu, tingkah laku manusia ia tidak sepatutnya difahami sebagai hasil dari jumlah faktor individu , kerana setiap interaksi yang terjadi di antara dua (atau lebih) sudah ada dalam jenis pengaruh yang sama sekali berbeza dari agregat pemula asalnya. Memandangkan ciri kompleks dan plastik yang besar (atau boleh diubah), penjelasannya harus didekati dengan mengikuti falsafah yang sama: yang menganggap elemen penentuannya juga kompleks dan berubah-ubah.

Ciri-ciri pendekatan berfungsi

Pendekatan fungsi memprioritaskan alam sekitar atau kontekstual (pada mulanya) dan interaksi (pada masa kemudian) sebagai penentu tingkah laku individu, mengutamakan analisis jenis pemboleh ubah ini dalam proses diagnostik. Postulatesnya berasal dari Teori Pengubahsuaian Perilaku dan dari sumbangan penulis seperti B. F. Skinner, terutamanya.

Dalam model ini tiga perspektif dapat dibezakan , yang memberi penekanan terhadap pengaruh alam sekitar, ciri-ciri subjek atau interaksi dua faktor: perspektif perilaku-situasional, perilaku kognitif dan perilaku kognitif-sosial.

Memandangkan perkaitan faktor-faktor yang boleh dilihat yang mempertahankan cadangan teori ini, pemboleh ubah yang diperlukan sebagai satu unit analisis adalah yang berlaku pada masa ini, yang disertai oleh latar belakang dan seterusnya seterusnya.

Pada tahap metodologi, andaian anda dinilai secara eksperimen dengan pemerhatian objektif daripada himpunan tingkah laku subjek sebagai refleksi kemahiran dan kebolehan dalaman. Oleh itu, sesuai dengan metodologi intrasubject deduktif-induktif.

Model ini mempunyai tujuan yang bersifat intervensi (atau mengubah) dan pencegahan, kerana ia telah menggabungkan interaksi antara subjek dan persekitarannya sebagai objek berubah analisis.Dia memahami, oleh itu, kuasa dinamik hubungan ini antara kedua-dua elemen dan memberikan tingkah laku makna modifiability dan adaptability (oleh itu kemampuan pencegahan).

Penilaian psikologi sebagai proses

Seperti yang dapat dilihat dari bacaan teks, proses penilaian psikologi menjadi satu set prosedur yang ketat yang menjadi asas untuk membolehkan diagnosis yang mencukupi dan seterusnya, campur tangan psikologi yang bersesuaian dengan spesifik setiap individu khususnya dan kepada objektif terapeutik yang mereka ingin capai.

Dalam pengertian ini, pendekatan fungsional telah didedahkan sebagai model yang mempunyai sokongan teoritikal yang signifikan, yang membolehkan analisis lengkap semua pembolehubah yang mungkin mempengaruhi keadaan semasa (gejala, tingkah laku, kognisi, dan sebagainya) daripada individu.

Rujukan bibliografi:

  • Caballo, V. E. & Simon, M.A. (2001): Manual Psikologi Klinik Kanak-kanak. Madrid: Piramid.
  • Cohen, R. & Swerdlik, M. (2001): Ujian dan Penilaian Psikologi. Mexico: McGraw-Hill.
  • Fern√°ndez-Ballesteros, R. (2000): Pengenalan kepada Penilaian Psikologi. Madrid: Piramid.
  • Forns, M. (1993): Penilaian psikologi kanak-kanak. Barcelona: Barcanova.

Tes Bagaimana Orang Lain Melihat Kamu - Tes Kepribadian Psikotes (Mac 2023).


Artikel Yang Berkaitan