yes, therapy helps!
Pembelajaran Observational: definisi, fasa dan kegunaan

Pembelajaran Observational: definisi, fasa dan kegunaan

Mac 20, 2023

Penulis yang relevan dan terkenal sebagai Burrhus F. Skinner, Julian B. Rotter dan, di atas semua, Albert Bandura menyumbang kepada penerangan proses yang mana pembelajaran observasi berlaku, yang mana kita belajar dengan melihat bagaimana orang lain bertindak.

Dalam artikel ini kita akan menerangkan apakah pembelajaran observasi berdasarkan karya Bandura , yang sumbangan dalam hal ini lebih dikenali sebagai "teori pembelajaran sosial". Kami juga akan membincangkan empat tahap yang membentuk proses ini: perhatian, pengekalan, pembiakan dan motivasi.

  • Mungkin anda berminat: "Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura"

Apakah pembelajaran observasi?

Konsep "pembelajaran pemerhatian" agak samar-samar. Ramai penulis mengenal pasti dengan pembelajaran sosial digambarkan oleh Albert Bandura; Istilah ini mungkin merupakan cara yang paling popular untuk merujuk kepada proses ini dalam kesusasteraan saintifik.


Pada gilirannya, kedua-dua definisi pembelajaran sosial dan pemerhatian itu keliru dengan orang lain yang berdekatan, terutamanya pembelajaran, tiruan dan pemodelan. Walau bagaimanapun, adalah mungkin untuk mencari nuansa perbezaan antara skop asal setiap istilah, walaupun dengan peredaran masa konsepsi yang berbeza telah homogenisasi.

Dalam erti kata ini kita boleh memasukkan dalam pembelajaran observasi apa-apa jenis pembelajaran yang berlaku akibat daripada perenungan perilaku makhluk hidup yang lain (kerana ia bukan istilah khusus untuk manusia), serta akibatnya, iaitu kontinjensi mereka dengan kemunculan bala bantuan dan hukuman.


Khususnya pembelajaran observasi ialah diberikan tanpa memerlukan pelajar untuk mendapatkan tetulang : dalam kes ini anda mendapat maklumat tentang kemungkinan kesan yang akan berlaku oleh tingkah laku tertentu. Walau bagaimanapun, pengukuhan adalah perlu bagi tingkah laku yang akan dijalankan, seperti yang akan kita lihat sedikit kemudian.

Mengenai terma lain yang telah kami sebutkan, masing-masing menyoroti ciri khusus fenomena yang luas dan berkongsi. Oleh itu, apabila kita bercakap mengenai "pemodelan" kita menekankan kepentingan siapa yang bertindak sebagai model tingkah laku, sementara "pembelajaran sosial" merujuk kepada kemasukan ini dalam konteks sosialisasi.

  • Artikel yang berkaitan: "Penyaman Vicar: bagaimanakah jenis pembelajaran ini berfungsi?"

Teori pembelajaran sosial Bandura

Pada tahun 1960-an ahli psikologi Kanada, Albert Bandura menjalankan pelbagai kajian untuk menganalisis proses pembelajaran yang mereka tidak dapat dijelaskan oleh model tingkah laku tradisional (pengkondisian klasik dan pengendali), tetapi mereka memerlukan penggunaan pembolehubah sosial. Daripada mereka dia merumuskan teori pembelajaran sosialnya.


Penulis terdahulu seperti B. F. Skinner atau J. B. Rotter telah mencadangkan model yang cuba menerangkan pembelajaran observasi, atau konsep lain yang berkaitan dengannya, melalui mekanisme asas seperti tetulang. Walau bagaimanapun, "revolusi kognitif" menyumbang kepada kemasukan pembolehubah yang tidak dapat ditonton dalam psikologi saintifik.

Menurut Bandura, salah satu kelemahan terbesar pendekatan yang ada pada masa itu adalah hakikat bahawa mereka tidak termasuk pembolehubah sosial dalam anggapan tentang pemerolehan tingkah laku. Teorinya berdasarkan idea itu pembelajaran adalah proses kognitif yang asasnya yang tidak dapat dipisahkan daripada rangka kerja sosial di mana ia berkembang.

Dengan cara ini Bandura mencadangkan konsep determinisme timbal balik, yang mana apabila makhluk hidup menjalankan pembelajaran tidak menjadi penerima mudah peristiwa-peristiwa yang terjadi di persekitaran mereka, tetapi ada pengaruh bersama antara konteks, tingkah laku dan pembolehubah kognitif sebagai harapan atau motivasi.

Salah satu sumbangan yang paling berkaitan dengan kerja Bandura adalah bahawa ia menunjukkan bahawa pembelajaran boleh dilakukan tanpa memerlukan pelajar mendapatkan penguatan. Walau bagaimanapun, seperti yang logik, memerhatikan bahawa model memperoleh ganjaran atau hukuman akibat daripada kelakuannya memodulasi pembelajaran yang berlaku.

4 peringkat proses ini

Albert Bandura mengamati pembelajaran (atau sosial) yang konseptual sebagai satu proses yang terdiri daripada empat peringkat yang berlaku satu demi satu . Oleh itu, jenis pembelajaran ini termasuk dari perhatian kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam persekitaran kita dengan motivasi yang membawa kita untuk melaksanakan tingkah laku selepas mempelajarinya melalui pemerhatian.

1. Perhatian

Perhatian adalah fungsi kognitif yang membolehkan kita melihat dan memahami peristiwa yang berlaku di sekeliling kita . Sekiranya kebolehan kognitif seseorang adalah sumber daya yang mencukupi dan mencukupi perhatian kepada pemerhatian, ia akan lebih mudah dipelajari. Ciri-ciri tertentu model, seperti prestijnya, mempunyai pengaruh penting dalam proses ini.

  • Artikel berkaitan: "15 jenis perhatian dan apakah ciri-ciri mereka"

2. Pengekalan

Tahap pembelajaran observasi merujuk kepada hafalan tingkah laku yang diamati. Menurut Bandura, pengekalan boleh didasarkan pada bahan lisan dan visual, dengan model kognitif lisan menjadi lebih sesuai untuk pembelajaran kompleks, secara umum.

3. Pengeluaran semula

Berikutan definisi Bandura, kita memahami sebagai "pembiakan" pelaksanaan tingkah laku yang telah diingat; kita boleh menyusun proses ini sebagai penciptaan pelan tindakan . Maklum balas yang kami terima dari orang lain dengan ketara memodulasi ciri-ciri khusus pembiakan tingkah laku.

4. Motivasi

Walaupun kita telah mempelajari perilaku dengan sempurna, sangat tidak mungkin kita akan melaksanakannya jika kita tidak mempunyai insentif untuk berbuat demikian. Oleh itu, pelaksanaan tingkah laku bergantung pada semua harapan jangkaan ; ia adalah dalam langkah ini, menurut teori Bandura, kehadiran penguat adalah asas, dan bukan pada tahap sebelumnya.

  • Mungkin anda berminat: "Jenis motivasi: 8 sumber motivasi"

Rujukan bibliografi:

  • Bandura, A. (1963). Pembelajaran sosial dan perkembangan personaliti. New York: Holt, Rinehart, dan Winston.
  • Rotter, J. (1954). Pembelajaran sosial dan psikologi klinikal. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
  • Skinner, B. F. (1957). Tingkah laku lisan New York: Appleton-Century-Crofts.

Interpretasi dan Klasifikasi Citra Satelit ALOS-PALSAR (Mac 2023).


Artikel Yang Berkaitan