yes, therapy helps!
Motivasi ekstrinsik: definisi, ciri-ciri dan kesan

Motivasi ekstrinsik: definisi, ciri-ciri dan kesan

Mac 14, 2023

Motivasi adalah daya yang mendorong orang untuk melakukan apa-apa jenis aktiviti atau untuk memulakan dan menyelenggarakan semua projek yang dicadangkan . Motivasi ini bertindak secara profesional atau akademik, seperti memulakan pembangkang; seperti dalam persekitaran peribadi, sebagai contoh, memulakan diet penurunan berat badan.

Untuk mencapai matlamat ini, orang itu bergantung pada satu siri motivasi yang boleh menjadi intrinsik atau ekstrinsik. Sepanjang artikel ini, kita akan menerangkan apa motivasi ekstrinsik terdiri daripada, dan juga perbezaan di antara tahap intrinsik dan apa tahap orang yang melalui motivasi jenis ini.

Artikel berkaitan: "Jenis motivasi: 8 sumber motivasi"


Apakah motivasi ekstrinsik?

Motivasi ekstrinsik merujuk kepada jenis motivasi di mana sebab-sebab yang menyebabkan seseorang melakukan pekerjaan atau aktiviti tertentu terletak di luarnya; atau apa yang sama, adalah tertakluk kepada kemungkinan atau faktor luaran.

Dalam motivasi semacam ini insentif atau bala bantuan, baik positif dan negatif, adalah luaran dan berada di luar kawalan orang itu. Oleh itu, ia dianggap sebagai motivasi ekstrinsik semua jenis anugerah atau ganjaran yang kami perolehi atau diberikan semasa menjalankan tugas atau tugas tertentu.

Contoh motivasi luaran kecemerlangan adalah gaji yang diterima oleh seseorang sebagai pertukaran untuk menjalankan kerja mereka . Satu lagi contoh boleh menjadi hadiah atau hadiah yang diberikan ibu bapa kepada anak-anak mereka sebagai pertukaran untuk mereka mencapai prestasi akademik yang baik.


Akhirnya, satu lagi contoh yang kurang penting terdiri daripada pujian dan pengakuan yang dapat diterima seseorang setelah menyelesaikan tugas dengan jayanya.

Walau bagaimanapun, dalam majoriti kes di mana motivasi semata-mata ekstrinsik, penurunan dalam prestasi dihasilkan secara bebas daripada skop yang mana rujukannya dibuat. Jadi motivasi ekstrinsik bukan sekutu yang baik untuk projek jangka panjang.

Ganjaran luar menjaga orang itu dari motivasi yang sangat penting: motivasi intrinsik . Dibuktikan bahawa apabila seseorang memulakan aktiviti atau tugas yang termotivasi oleh faktor dalaman dan kemudian ganjaran luar ditambah, kecekapan dan produktiviti berkurang dengan masa. Penjelasannya adalah mudah, sesuatu yang bermula untuk keseronokan semata-mata melakukan aktiviti akhirnya dianggap sebagai kewajipan dan tidak dinikmati dengan cara yang sama.


Bagaimanapun, ini tidak membayangkan bahawa sebarang motivasi ekstrinsik berbahaya. Perasaan setelah menerima ganjaran atau ganjaran untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik adalah selalu menyenangkan dan menyenangkan, tetapi ini tidak seharusnya menggantikan kepuasan atau kegembiraan yang diberikan oleh aktiviti itu sendiri.

Perbezaan antara motivasi ekstrinsik dan intrinsik

Seperti yang dinyatakan di atas, terdapat satu lagi motivasi yang berbeza dari motivasi ekstrinsik dan motivasi itu dilahirkan dari dalam diri seseorang.

Kedua-dua motivasi intrinsik dan ekstrinsik membentuk dua bentuk motivasi yang berbeza-beza, tetapi mereka mempunyai persamaan bahawa kedua-duanya boleh berlaku dengan cara yang positif atau negatif dan mungkin memberi kesan kedua-dua kesan kepada prestasi orang itu.

Berikut ini menjelaskan jenis motivasi positif dan negatif ini terdiri daripada:

1. Motivasi positif

Dalam motivasi semacam ini, orang itu memulakan, mengarahkan dan mengekalkan prestasinya dengan niat untuk mendapatkan beberapa jenis ganjaran . Dalam motivasi ekstrinsik ia boleh menjadi ganjaran atau ganjaran ekonomi dan dalam kepuasan diri atau kepuasan diri intrinsik bahawa tugas itu sendiri membawa kepada individu. Ganjaran ini bertindak sebagai penguat tingkah laku.

2. Motivasi negatif

Dalam kes ini orang memulakan atau mengekalkan kelakuan atau aktiviti dengan objektif mengelakkan atau mengelakkan akibat yang dia anggap tidak menyenangkan. Apabila akibat negatif ini datang dari luar, ia boleh dirawat untuk mengelakkan beberapa jenis hukuman, sedangkan ketika datang dari dalamnya mungkin orang yang cuba dihindari adalah rasa frustrasi sebelum kegagalan yang mungkin terjadi.

Berkenaan perbezaan utama antara motivasi ekstrinsik dan intrinsik, motivasi intrinsik mempunyai asalnya pada orang yang sama yang melakukan aktiviti dan motivasi ekstrinsik oleh faktor atau agen yang melampauinya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi, dalam hal motivasi intrinsik ini ditentukan oleh agen internal seperti minat, kepuasan, realisasi diri atau keperluan internal . Di samping itu, apabila motivasi datang dari dalam diri seseorang dapat mengekalkan suasana hati lebih lama, maka motivasi jenis ini sangat penting.

Sementara itu, dalam motivasi ekstrinsik orang itu mengharapkan semacam kepuasan, pembalasan atau pengiktirafan luar. Antara elemen yang menimbulkan motivasi ini adalah tekanan luaran, keperluan pengiktirafan atau keperluan untuk sokongan sosial.

Juga, kedua-dua bentuk motivasi boleh muncul bersatu dan bebas dan digunakan di mana-mana kawasan di mana orang itu harus melakukan tingkah laku, tugas atau aktiviti untuk tujuan tertentu. Sama ada ia adalah penghasilan produktif (pengeluaran syarikat) atau akhir peribadi (kehilangan berat badan).

Fasa motivasi ekstrinsik

Mengikut teori yang dikembangkan oleh penyelidik Deci dan Ryan pada tahun 1985, terdapat satu siri peringkat atau peringkat yang mana seseorang itu boleh lulus dari fasa di mana motivasi itu semata-mata luaran , sehingga peringkat akhir di mana dia mampu mengintegrasikan dan mengasumsikan tujuan kegiatannya sebagai miliknya sendiri.

Walau bagaimanapun, peringkat ini bukanlah semua mandatori. Iaitu, seseorang boleh bermula pada peringkat 3 dan berkembang atau kekal dalam keadaan tunggal.

1. Motivasi luar

Dalam peringkat pertama ini, motivasi sepenuhnya ditentukan oleh faktor luaran . Orang itu tidak mempunyai kawalan ke atasnya dan melakukan tugasnya hanya dengan permintaan luar dan menunggu ganjaran.

2. Motivasi introjected

Dalam kes kedua ini, matlamatnya terus memenuhi tuntutan yang dibuat dari luar negara Walau bagaimanapun, hukuman atau kepuasan adalah dalaman. Motivasi ini berkaitan dengan harga diri, dengan kesedaran diri, tetapi orang itu masih tidak mempunyai kawalan mutlak.

3. Motivasi yang dikawal oleh pengenalpastian

Dalam tahap ketiga, orang itu mengekalkan tingkah laku atau melaksanakan tugasnya atas alasan yang melampauinya . Walau bagaimanapun, ia mempunyai lebih banyak autonomi dan kecekapan untuk membuat keputusan mengenai ganjaran.

4. Motivasi dengan integrasi

Ia adalah peringkat terakhir di mana motivasi adalah praktikal intrinsik. Pada peringkat ini orang itu menggabungkan tujuan itu sendiri. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh dikategorikan sebagai intrinsik kerana aktiviti itu tidak dijalankan untuk kepuasan semata-mata untuk melakukannya. Namun, berbanding dengan stadium lain, ini adalah di mana orang mendapat prestasi yang lebih baik .


SCP Foundation Groups of Interests Information (Mac 2023).


Artikel Yang Berkaitan